VOORWAARDEN

Nieuwe groothandel

E-liquids & E-cigarettes

 

Algemene voorwaarden

 

De website www.cobeltab.be wordt beheerd door:

 

Cobeltab NV

Sappenleenstraat 28-29

B-8970 Poperinge

België

BTW N°: BE 0405 493 850

 

Verantwoordelijkheid:

Niettegenstaande wij ervoor zorgen dat alle informatie die op de website www.cobeltab.be gepubliceerd wordt echt en correct is, neemt Cobeltab NV geen verantwoordelijkheid voor de geldigheid of nauwkeurigheid van de gepubliceerde informatie.

 

Minderjarigheid

Bepaalde webpagina’s bevatten informatie in verband met tabaksproducten. Roken schaadt de gezondheid en veroorzaakt bepaalde ziektes. Iedereen weet dat, wanneer men rookt, het heel moeilijk is terug af te haken van dit genotsmiddel. De tabaksinformatie die u verder in deze website terug vindt is puur informatief en niet als publiciteit voor rookwaren bedoeld. De bezoeker van de webpagina’s met tabaksinformatie of alcoholische dranken moet ouder zijn dan 18 jaar. Bezoekt u deze pagina's, dan verklaart u zich akkoord met wat hierboven omschreven staat en ontslaat u Cobeltab NV van alle verantwoordelijkheid.

 

Handelsmerken:

 

Publicaties, inhoud, producten of diensten, logos en bedrijfsnamen die op www.cobeltab.be voorkomen zijn de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.

 

Gebruik van de website:

De web-gebruiker gaat ermee akkoord dat, behalve voor informatie, producten en diensten duidelijk aangegeven als zijnde aangeleverd door het Cobeltab NV management, het Cobeltab management niet instaat noch aansprakelijk kan worden gesteld voor eender welke andere informatie, producten en diensten van derde partijen op het internet.

De web-gebruiker gaat er ook mee akkoord dat Cobeltab NV geen garantie kan geven (noch verantwoordelijk kan gesteld worden) dat gegevensbestanden voor up- of downloading via www.cobeltab.be vrij zijn van virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere code met destructieve eigenschappen.

Cobeltab NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel verlies van data of tijdelijke onderbrekingen in de aanlevering van de www.cobeltab.be diensten via het internet, noch voor het niet verbeteren van mogelijke fouten of wegnemen van defecten. Er kunnen operationele onderbrekingen voorkomen van tijdelijke aard omwille van onderhoud aan de internetsystemen en programma's of omwille van storingen van de normale werking ten gevolge van onvoorziene defecten of pannes.

Tips en advies gegeven aan de web-gebruiker zijn zonder enige vorm van garantie. Inhoud en prijzen kunnen wijzigen zonder voorafgaande verwittiging en worden actief van zodra ze gepubliceerd worden op de portaal. De creatie van hyperlinks naar de homepagina van www.cobeltab.be is toegelaten. Het gebruik van deze website binnen andere websites van derde partijen is verboden, tenzij met voorafgaandelijke toestemming van Cobeltab NV.

 

DE WEB-GEBRUIKER NEEMT ALLE VERANTWOORDELIJKHEID EN HET VOLLEDIG RISICO OP ZICH VOOR HET GEBRUIK VAN WWW.COBELTAB.BE, DE PRODUCTEN EN DIENSTEN “ZOALS ZE ZIJN” MET INBEGRIP VAN “ALLE FOUTEN”. COBELTAB NV EN ZIJN PARTNERS ZULLEN NIET AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR MOGELIJKE KOSTEN OF SCHADE MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE, DIENSTEN EN PRODUCTEN VOORZIEN VIA COBELTAB.BE

 

Cobeltab NV vertegenwoordigt op geen enkele manier eender welke website waartoe de gebruiker zich via www.cobeltab.be toegang verschaft of een link heeft naar www.cobeltab.be en waarvan www.cobeltab.be de inhoud niet in eigen beheer heeft.

De Algemene Voorwaarden kunnen zonder voorafgaandelijke verwittiging ten alle tijde worden gewijzigd. De wijzigingen worden automatisch van kracht bij het verschijnen ervan op de website.

Bij de aankoop van Cobeltab producten ontstaat een bindend contract nadat de bestelling werd aanvaard, dit conform de algemene verkoopsvoorwaarden. Cobeltab NV kan op ieder moment vrij en zonder voorafgaande verwittiging de publicatie van informatie weigeren, zonder daar een reden te moeten voor op geven.

Vertragingen in nazicht van registratiegegevens, bevestiging van bestellingen, respecteren van datum en tijdstippen, het bereiken van de limieten van de software, hardware en capaciteit van de databanken, enz... kunnen geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Cobeltab NV zal al het mogelijke in het werk stellen om deze problemen te voorkomen en indien nodig te elimineren. Deze Algemene Voorwaarden vallen onder de Belgische wetgeving. Bij geschillen is enkel de rechtbank bevoegd waar de zetel van Cobeltab NV is gevestigd.

 

Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden:

Door het aanvragen van informatie, producten of diensten via deze website, gaat de gebruiker er mee akkoord dat Cobeltab NV te Poperinge onvoorwaardelijk gevrijwaard wordt tegen alle eisen, verliezen en opgelopen schade ten gevolge het gebruik en misbruik van de aangevraagde informatie, producten of diensten en eender welke reproductie ervan die verspreid zou worden zoals fotokopie of doorgestuurde berichten afgeleid van afdrukken, berichten of gegevensbestanden.

 

www.cobeltab.be www.tabac-tabak.be

 

info@cobeltab.be

 

Cobeltab NV ©2014-2015 - Alle rechten voorbehouden

 

 

Cobeltab nv

Your "All in One "

Partner !

 

 

E-cigarettes & Liquids

Grossiste en e-cigarettes et e-liquides

e-liquids & e-sigaretten - e-liquides & e-cigarettes - e-liquids & e-cigarettes

 

Sitemap - Plan du site / Algemene voorwaarden - Conditions générales / Privacy beleid - Confidentialité

Cobeltab NV ©2014-2015 - Alle rechten voorbehouden / Tous droits réservés

BTW BE.0670-811-418 IEPER

 

ALLE AFBEELDINGEN OPGENOMEN IN DE WEBSITE ZIJN PUBLIEK DOMEIN CC0 1.0 UNIVERSEEL

TOUTES LES IMAGES REPRIS SUR LE SITE SONT DOMAINE PUBLIC CC0 1.0 UNIVERSEL